Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Emisní a refl. mlhoviny Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
NGC2237


NGC2237
Snímek Ha
 Technické údaje o snímku
 Montáž:   SW Star Adventurer
 Dalekohled:  Samyang 35/1.4 clona nastavena na 2,5
 Reduktor / korektor:  
 Použité filtry:  Baader Ha
 Pointace:   bez
 Kamera:  ZWO ASI 183 MM Pro
 Délka expozic:   14x2min
 Datum:  18.3.2019
 Místo:  Písek

Copyright © 2020   Michal Bouček