Astrofoto Michal Bouček
Úvod O mně Galerie Mé vybavení Stavba hvězdárny Odkazy
Planetární mlhoviny Galaxie Otevřené hvězdokupy Kulové hvězdokupy Sluneční soustava
Emisní a reflexní mlhoviny a zbytky supernov
2020
IC405, IC410 HST M42-HaRGB IC1396 M42
IC405, IC410, IC417 M42 - HaRGB IC1396 - bicolor M42
2019
IC1396 Ha NGC7000 a IC5070 NGC1499 IC1805, IC1848
IC1396 Ha NGC7000 a IC5070 NGC1499 IC1805, IC1848
NGC2237 Ha Barnards loop
NGC2237 Ha Barnard´s Loop
2018
IC410 IC1805 NGC2174
IC410
IC1805 NGC 2174, NGC2175
2017
NGC7380 NGC281 M17
NGC 7380 - H alfa NGC 281 NGC6823 M17
NGC6992 NGC2237 M42 IC1848
NGC6992 NGC2237 M42 IC1848
2016
IC1396 NGC6888 NGC7000 IC1318A
IC1396 NGC6888 NGC7000 IC1318a
SH2-115 SH2-101 M8 M16
SH2-115 SH2-101 M8 M16
IC5070
IC5070
Copyright © 2018-2020   Michal Bouček